چجوری بازی کنیم ؟
۱۳۹۸ فروردین ۲۴

چجوری بازی کنیم ؟

شما به همراه دوستانتان،با دست و چشمهای بسته  در یک اتاق حبس میشید
تایمر شروع به شمارش میکنه
فقط ۶۰دقیقه وقت دارید که بوسیله ی سرنخ های موجود در اتاق معماهایی که داخل اتاق هست رو حل کنید و مرحله به مرحله به جلو بروید تا راه فرار از اتاق رو با همفکری هم پیدا کنید
ولی این رو در نظر داشته باشید که حل کردن این معماها به اون آسونی هم که فکر میکنید نیست
مخصوصا اگر که در کنار همه ی اینها اتفاقات عجیب و غریب و ترسناکم براتون بیوفته...

دسته ها

پست های اخیر

اتاق فرار یا اسکیپ روم کجاست؟
تخفیف های ویژه

تخفیف های ویژه

۱۳۹۸ فروردین ۲۴