بله ولی به معنای اتمام بازی برای کل تیم می باشد و مبلغی برگشت نمیشود.

خیر به دلیل محدودیت جا فعلا امکان پذیر نمی باشد.

در خیابان اصلی میتوانید خودروی خود را پارک کنید.

خیر چون سانس برای شما رزرو و ثبت میشه

خیر حتما باید از طریق سایت رزرو کنین.

ما بهتون تا جایی که بشه راهنمایی میکنیم.

خیر این بازی فقط ظرفیت همین تعداد را دارد و امکان پذیر نیست.

هیچی درب اتاق باز میشه و خارج میشید و بازی اتمام میابد.

خیر ،اتاق مرگ همانند مابقی مکانهای تفریحی فقط جهت سرگرمی راه اندازی شده و جایزه ای در کار نیست.

بازی راهبه الهام گرفته از فیلم راهبه است و بیشتر تم ترسناک دارد.

بله ،در اتاق فرار بیشتر بر روی معما تاکید شده تا ترس.

بله تمامی بازی ها برای رنج سنی های متفاوتی طراحی میشوند که در موقع رزرو میتوانید مشاهده کنید.