اتاق مرگ اصفهان

اتاق مرگ يا DeathRoom اولين اتاق فرار ترسناك اصفهان، با هدف ايجاد اوقاتى خوش و هيجان انگيز، در تاريخ سوم فروردين ماه ١٣٩٨ راه اندازى گرديد. اين اتاق فرار به عنوان يكى از مجهزترين و جذاب ترين اتاق هاى فرار ، با ايده هاى جديد، شما را به شركت در چالش تفكر در ترس، دعوت مى كند.

اگر طرفدار  بازى هاى فكرى و هيجانى هستيد، اتاق فرار يك فرصت بى نظير براى تخليلهء هيجان و همچنين محك زدن هوش و ذكاوت شما، در مواقع بحرانى است.
اتاق فرار، در واقع يك بازى گروهيست كه بايد بين ٣ تا ١٠ نفر بازى كن داشته باشد. گروه بازى كنان وارد اتاقى مى شوند كه داراى تم و داستان مشخصي است، براى رهايى از اتاق شما مى بايست معماى اتاق را حل كنيد.

فرايند حل معما و فرار از اتاق به گونه اى است كه مي بايست در مدت زمان حداكثر يك ساعت انجام شود.